سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – استادیار، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

اولویت بخشی به توسعه روستایی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون شناخته شده است. با توجه به برآوردهایی که صورت گرفته است به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور ایران و به ویژه کم آبی و خشکسالی ها در سالیان اخیر،اساس دستیابی به این توسعه نمی تواند منحصرا بر روی توسعه بخش کشاورزی در روستاهای ایران بنا نهاده شود. تجارب کشورهای موفق جهان در دستیابی به توسعه پایدار روستایی همانند کشورهای چین و هندوستان، نشان دهدنده اهمیت زیادی است که صنعتی کردن روستا درایجاد فرصت شغلی جدید و درآمدزایی و در نهایت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و پیامدهای منفی آن در سطح کل کشور دارد.