سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد کریمی – پژوهشکده فتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط
محمدجواد ابوالفضلی قمصری – پژوهشکده فتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط
علیرضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

یون اربیوم در طول موج های مخابراتی بهترین گزینه برای تقویت سیگنال های نوری است. از کنار هم قرار دادن تعدادی میکرو حلقه شیشه ای آغشته به اربیوم در کنار موجبر شیشه ای، ساختار تقویت کننده SCISSOR آغشته به اربیوم شکل می گیرد، در این مقاله اثر ضریب کوپلاژ بین حلقه ها و همچنین بین حلقه ها و موجبر مورد توجه قرارگرفته است. نشان داده شده است با تغییر ضریب کوپلاژ، پهنای باند ضریب تقویت عبوری تحت تاثیر قرار میگیرد. تغییرات بهره و پهنای باند عبوری بر حسب ضرایب تزویج محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته اند.