سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قیصری – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
فرامرز جوانرودی – استادیار مهندسی مکانیک

چکیده:

دبل بالج هیدروفرمینگ یکی از شاخه های فرآیند تیوب هیدروفرمینگ می با شد که درآن به جای استفاده از تیوب به عنوان قطعه خام، از قطعه کشش عمیق استفاده شده و پس از پر شدن محفظه از سیال تحت فشار به شکل قالب فرم داده می شود. در این مقاله نتایج حاصل از فرمدهی قطعاتی از جنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با فشارهای مختلف بیان شده است. پس از اندازه گیری بیشینه تغییر ارتفاع (ماکزیمم قطر خارجی) در منحنی های فرم داده شده قطعات توسط ماشین اندازه گیری مختصات، ضخامت در طول پروفیل قطعات توسط تست ضخامت سنجی آلتراسونیک اندازه گیری شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مستقیم فشار بر ماکزیمم تغییر ارتفاع و تغییرات ضخامت می باشند، در بخش دیگر،فرآیند به کمک نرم افزار جامع ۶,۴ ABAQUS شبیه سازی شده و اثرات پارامترهای موثر در فرمدهی همچون ضریب اصطکاک و پارامترهای مرتبط با خواص ماده همانند مدول الاستسیته، تنش تسلیم و ضریب کرنش سختی مورد بحث قرار گرفته اند. نتایج بیانگر این می باشد که همانند دیگر شاخه های فرآیند تیوب هیدروفرمینگ، با افزایش ضریب اصطکاک بیشینه تغیر ارتفاع کاهش یافته و تغییرات ضخامت افزایش خواهد یافت.