سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید صدرکریمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مریم اکبرزاده قمری – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

از آنجایی که رفتار خاک در برابر بارهای وارده کاملا پیچیده و نامنظم می باشد، به منظور تفسیر و ساده تر کردن رفتارخاک و تعیین اثر متقابل خاک – شالوده ، مدلهایی که از نظر فیزیکی نمایشگر مشخصات و خصوصیات مکانیکی محیط حاک و از نظر محاسباتی ساده باشند، مورد نیاز است. تحقیقات در این زمینه به دو مدل Winkler و الاستیک پیوسته، که استفاده گسترده ای در مسائل اندرکنش- فونداسیون ، در تئوری و در عمل دارند، منجر می شود. در این مقاله، اثر متقابل خاک – شالوده، در پروژه معینی با استفاده از هر دو روش بررسی شده و هدف اصلی مقایسه کمی نشستها و فشار تماسی حاصل از هر دو روش با یکدیگر و تعیین اختلاف بین انها می باشد. که در این مقایسه رابطه بین ضریب الاستیسیته و ضریب عکس العمل بستر و تغییرات آنها نسبت به تغییرات تراز تنش موثر مورد توجه قرار گرفته است، همچنین به روشهای تعیین ضریب عکس العمل بستر اشاره ای شده و تاثیر آن در طارحی شالوده بررسی می شود.