سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران
فرهاد دانشجو – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران

چکیده:

ضریب کاهش مقاومت که نشاندهنده عملکرد لرزه ای سازه و قابلیت جذب انرژی انست عامل مهم و نعیین کننده در طراحی سازه ها به شمار می رود معروفترین روش محاسبه ضرایب رفتار که در گروه روشهای کاربردی قرار گرفته و در این تحقیق نیز مورد استفاده و اصلاح قرار گرفته است. روش Uang می باشد.ضرایب اصلاح معرفی شده ار این مطالعه متشکل ارژز نسبتهایی است که صورت و مخرج آن وابستگی یکسانی به شدت و دوام زلزله دارند. لذا استفاده از آنالیز آماری نتایج پاسخهای دینامیکی حاصل از زلزله های مختلف را امکان پذیر می سازد. در این خصوص ضرایب اصلاح برای مقاومت جانبی لازم از سیستم SDOF معادل به منظور تعیین مقاومت جانبی مورد نیاز قابMDOF محاسبه می شوند