سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا اسدی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
کیوان ناوی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

عملگر حسابی ضرب با سرعت بالا و مصرف توان کم ارائه شده است. در هر سه مرحله تولید حاصلضرب های جزئی، کاهش حاصلضرب های جزئی و جمع نهای در مقایسه با طرح های موجود بهبود حاصل شده است. ساختار ارائه شده در مرحله کاهش حاصل ضرب های جزئی در مقایسه با طرح های مشابه مشکل بی نظیم را حل نموده است و سرعت بالا به دستآمده است. جهت طراحی بلاک پایه برای قسمت کاهش حاصل ضربهای جزئی از جمع کننده سریع و با مصرف توان کم استفاده گردیده است. برای محاسبه جمع نهایی، از جمع پیش بینین کننده رقم نقلی جدید بر اساس زنجیره منچستر و با تکنولوژی DCVS به منظور به دست آوردن خروجی درکمترین زمان استفاده شده است. شبیه سازیها با نرم افزار HSPICE در تکنولوژی ۰٫۱۸m انجام شده است. طراحی نهایی از نظر تعداد ترانزیستور ۹/۸% کاهش نسبت به سایر طراحیها داشته است. به دلیل کاهش تعداد ترانزیستورها توان مصرفی نیز نسبت به کم مصرف ترین طرح موجود ۸/۳% بهبود داشته است و ۶/۳% کاهش تاخیر نسبت به سایر طراحیها به دست آمده است.