سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین وحیدی منفرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

قسمتی از این روش برگرفته از روش Shinya Kikuchi است ،در روش Shinya Kikuchi که یک روش فازی زدایی است مسئله به شکل زیر فازی زدایی می شود . و درجه عضویت مربوط به ti (مقدار قطعی ای که جایگزین bi می شود .)در پارامتر فازی bi هستند.(اعداد فازی مثلثی فرض شده اند