مقاله ضلع ثابت: اسلوبي در نگاره هاي خاوران نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگره از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ضلع ثابت: اسلوبي در نگاره هاي خاوران نامه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگري
مقاله خاوران نامه
مقاله جدول کشي
مقاله ضلع ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمنداينالو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب خاوران نامه سروده ابن حسام توسط فرهاد نقاش شيرازي در اواخر سده نهم هجري قمري به تصوير در آمده است. نگاره هاي اين کتاب متعلق به مکتب شيراز دوره ترکماني و اين کتاب از نظام جدول کشي و تناسبات دقيق رياضي برخوردار است. کاتب، جدول کش و نگارگر در تهيه و تنظيم اين کتاب با هم هماهنگ بوده اند. اضلاع قاب ها در همه نگاره ها نسبتي ثابت دارند، و در برخي موارد قاب ها شکسته يا پلکاني هستند. در اين مقاله علاوه بر بيان اصول کلي جدول کشي ها و قاب نگاره، چرايي شکسته شدن آن ها نيز بررسي شده است. به نظر مي رسد به دليل رعايت هندسه اي دقيق؛ قاب نگاره ها به پيشنهاد نگارگر تغيير مي کند. ثابت نگاه داشتن اندازه يک ضلع در تمام نگاره هاي موجود در خاوران نامه نکته مورد توجه در اين مقاله است. اين تحقيق بر اساس هدف، بنيادي بوده و در جست جوي واقعيت ها به تبيين ويژگي ها و صفات جدول کشي و اصول رياضي قاب بندي ها مي پردازد و بر اساس ماهيت و روش آن، از نوع تحليلي و توصيفي است. بر اساس نسخه چاپ شده از خاوران نامه (نسخه موجود در کاخ گلستان) روابط رياضي و قاب بندي ها بررسي شده و منابع استفاده شده کتابخانه اي و مشاهده مستقيم است.