مقاله ضوابط شفاف و غيرشفاف در توليد برنامه هاي ديني تلويزيون ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۲۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ضوابط شفاف و غيرشفاف در توليد برنامه هاي ديني تلويزيون ايران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه هاي ديني
مقاله تلويزيون
مقاله ضوابط
مقاله هژموني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرقائم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي بشير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از ميان سه منظر براي بررسي تلويزيون يعني مخاطبان، محتواي برنامه و نظام توليد، منظر سوم مورد تاكيد قرار گرفته و با بررسي نظام توليد برنامه هاي ديني تلويزيون، تلاش شده است تا ضوابط شفاف و غيرشفاف برنامه هاي ديني به عنوان بخشي از نظام توليد تبيين گردد. بستر يا چهارچوب نظري اين بررسي تئوري هاي مرتبط با اقتصاد سياسي رسانه است كه مفاهيمي همچون مالكيت، اقتصاد سياسي و هژموني را در نظام توليد و کنترل از طريق ضوابط موثر مي داند. روش دستيابي به اين مقصود، مطالعه کيفي بوده است که در آن از سويي اسناد سازمان صدا و سيما بررسي شده و از سوي ديگر با دست اندرکاران توليد برنامه هاي ديني در سطوح مختلف، مصاحبه عمقي صورت گرفته تا از مجموع آن بتوان به چشم اندازي در اين رابطه دست يافت. از مجموعه مباحث مي توان نتيجه گرفت که ضوابط برنامه هاي ديني در ابتدا صرفا شامل نبايدهاي حوزه هاي مختلف ديني اعم از اعتقادات، اخلاق و احکام مي شود، اما در ادامه ضوابط خودساخته اي در برنامه هاي ديني ساري و جاري مي شود که تثبيت هژموني مورد نظر را به ذهن متبادر مي سازد.