سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمد نقی زاده – شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

چکیده:

عوامل بسیاری در شکلگیری ساختمان به نحوی که مصرف انرژی را افزایش و یا بالعکس آنرا تقلیل دهد دخیل میباشند. در این زمینه و در جهت تقلیل مصرف انرژی نظریات گوناگونی قابل طرح هستند: برخی نظرات ممکن است فناوری در دسترس را نفی نمایند و در پی تکرار کالبد و جسد معماری گذشته (برای نمونه استفاده از دیوارهای قطور آن) باشند. بالعکس این امکان نیز وجود دارد که نظریاتی با نفی جملگی تجارب ملی، الگوها و شیوه های ساخت دیگران را توصیه نمایند. تفکرِ رها کردن جامعه به حال خود در جهت رسیدن به حد تعادل در اثر قانون عرضه و تقاضا نیز نظریه ای است که در کاربرد اشکال و فضاها و فرمها و مصالح مختلف نقشی در خور ایفا نموده و از سوی برخی صاحبنظران توصیه می شود.