سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام سلیقه – محقق مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محمدرضا ولیزاده قره آغاجی – محقق مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

در این مقاله تلاش بر ارایه ضوابط طراحی الگوهای معماری سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان شرقی بوده است. در این راستا چهل روستا از روستاهای استان آذربایجان شرقی که بر اساس پهنه بندی اقلیمی این استان دسته بندی شده اند به عنوان نمونه موردی انتخاب و از هر یک از این روستاها ۳ واحد مسکونی مورد برداشت و مطالعه میدانی قرار گرفته اند و فضاهای مختلف معماری آنها بررسی و تحلیل شده اند. از تحلیل و بررسی جامعه آماری مورد مطالعه ضوابط و احکامی به صورت جدول و یا دیاگرام ارایه شده است.