سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پویان شهابیان – پژوهشگر دکترای شهرسازی – مربی دانشگاه

چکیده:

تراکم شهری به عنوان راهکاری برای پایداری شهری، هر چند مورد توافق جمیع صاحب نظران مسائل شهری می ب اشد، اما به سبب پیچیدگی آن، روی میزان فشردگی یا گستردگی و یا به عبارت دیگر نوع تراکم اتفاق نظر وجود ندار د . بارتون دلائل موافقان و مخالفان شهر متراکم را به ترتیب زیر دسته بندی می نماید:
-۱ دلائل موافقان شهر متراکم
– کم شدن آلودگی هوا به دلیل کوتاه بودن مسیرها و کم شدن ترافیک
– افزودن بر جذابیت اقتصادی منطقه
– کم شدن تفاوت های فرهنگی و اجتماعی
– ایجاد یک محیط اجتماعی امن، پویا و زنده
-۲ دلائل مخالفان شهر متراکم
– افزایش آلودگی محیط به دلیل افزایش ترافیک
– گران شدن بیش از حد زمین
– افزایش بزه کاری های اجتماعی
– از بین رفتن آسایش و خلوت به دلیل ازدحام بیش از حد
دربررسی مبحث تراکم شهری، آنجه مهم و قابل توجه می باشد آن است که تراکم یکی از مولفه های اصلی است که می تواند در پایداری توسعه شهر بسیار موثر بوده و از رشد و توسعه بی برنامه و ناپایدار شهر جلوگیری نماید و لذا لازم است قانونمن د شده و بر نحوه برنامه ریزی و اجرای صحیح آن نظارت دقیق صورت پذیرد.
در این مقاله، ضمن بررسی انواع تراکم و زمینه ها و عوامل مختلف تراکم شهری پایدار، لزوم توجه به مبحث تراکم شهری برای دستیابی به شهر پایدار مشخص می گرد د . می دانیم که برای دستیابی به پایداری شهر ، باید آن را به عنوان یک کلیت نگریست و تمام موضوعات مرتبط با آن را در سطوح مختلف مورد ارزیابی و توجه قرار دا د . لذا در بحث تراکم شهری پایدار نیز باید به موضوع تراکم ساختمانی که یکی از مهمترین اجزا آن می باشد توجه خاص نمو د . مقاله در ادامه به بررسی ضابطه مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با تراکم ساختمانی که با هدف استفاده بهتر از سطح زمین برای اسکان جمعیت در شهرها، تامین فضای باز و دستیابی به محیط زیست بهتر تدوین گردیده است می پردازد و با ارائه مثالهایی از اراضی دارای متراژهای مختلف شهر، ناکارآ مدی این ضابطه را نسبت به اهدافش تحلیل می نماید و در نهایت بر لزوم تدوین ضوابط کارآمد تراکم ساختمانی توسط مدیریت های برنامه ریزی و کنترل ساخت و سازهای شهری کشور در جهت دستیابی به یک چارچوب قانونی اجرایی توسعه پایدار شهری تاکید می نماید.