سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت اهواز و دانشجوی دکترا م
علیرضا کوهپایی – دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (سخنران)
نعمت الله جعفرزاده – دکترای مهندسی بهداشت محیط و مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دان

چکیده:

در این مقاله علاوه بر شناخت خطرات مواد رادیواکتیو، جدیدترین مقررات و استانداردهای زیست محیطی در ارتباط با بسته بندی، حمل و نقل و دفع مواد رادیواکتیو به آبهای سطحی و ساحلی، زمین کشاورزی، تخلیه به شبکه جمع آوری فاضلاب و هوا ارائه خواهد شد. در واقع هدف از ارائه این مقاله علاوه بر معرفی استانداردها و مقررات فوق لزوم شناخت و گسترش چنین استانداردها و مقررات در کشور می باشند. مدیریت پسمانداری سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت جمع آوری، نگهداری، کنترل، دورریزی و دفن پسماندهای رادیواکتیو را در سطح کشور به عهده داشته و جهت نیل به اهداف فوق و جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست ، کلیه مراکز پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی تولید کننده پسماندها را تحت پوشش و سرویس دهی قرار می دهد. امید است خطرات ناشی از انواع تشعشعات و استاندارهای مربوطه بهتراز گذشته مورد توجه قرار گیرد.