سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

خلیل ولی زاده کامران – عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده:

پیاده رو ها در جابه جایی ساکنین شهرها و انتقال ترافیک شهر نقش بسزایی بر عهده دارند. امروزه افزایش جمعیت شهرها و معضلات ترافیکی موجود ایجاب می کند، ایجاد پیاده رو ها و مسیرهای پیاده مورد توجه بیشتری قرار گیرد. توسعه پیاده رو ها و تشویق مردم به پیاده روی در توسعه پایدار شهرها نقش موثری ایفا خواهد کرد. منوط بر اینکه در طراحیپیاده رو ها از استانداردها و معیارهای موجود استفاده گردد. لذا در این مقاله سعی شده است ضمن بیان نظریه های مرتبط باپیاده رو های شهری، دیدگاه های موجود در توسعه شبکه معابر بررسی و ملاحظات فنی در طراحی پیاده روها، ظرفیت مسیرهای پیاده رو، انواع پوشش ها و معایب و مزایای آنها، زیر سازی پوشش پیاده رو ها و روشنایی پیاده رو ها به طورعلمی مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتا ضوابط موجود در طراحی پیاده رو ها و مسیرهای پیاده مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات لازم ارائه گردد.