سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

احسان جمشیدی – کارشناس ارشد راه و ترابری ٬ دفتر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل سازما
حسن محسنیان – کارشناس ارشد راه و ترابری ٬ دفتر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل سازما

چکیده:

وجود تابلوهای آگهی بویژه تابلوهای تبلیغاتی ومحیطی لازمه زندگی شهری است . بااین شرط که به لحاظ جا و مکان نصب یا اندازه ٬ سطح و کیفیت به شکلی مناسب و مطلوب همراه با کاربری به کارگرفته شود . آنگونه که بتواند به محیط زیبایی ببخشد و آزردگی چشمی یا دل آزردگی برای شهروندان نداشته باشد . وقتی صحبت از حاکمیت زیبایی درمیان است لازمه اش برخورداری از قانون و قواعد مدون است . چون اگر ضوابطی مشخص نباشد یاکسی جلوی پیشروی دربی نظمی تابلوها را نگیرد ٬ نتیجه اش این می شود که آرامش و زیبایی محیط اطراف را بر هم می زند و به بروز مشکلاتی چون «آلودگی بصری » می ا نجامد . یکی از مسائلی که این روزها زیبایی سیمای شهر های بزرگ کشور را برهم می زند تعداد زیاد تابلوهای تبلیغاتی است که بر روی نمای اصلی یا معماری ساختمانهای شهر ٬ آن هم به صورتی نامنظم قرار گرفته است . در این راستا فعالیتی پژوهشی در زمینه ضوابط موجود در کشور ٬ ضوا بط مربوط به کشورهای توسعه یافته و ومعضلات کنونی در این زمینه صورت گرفت و پس از آن ضوابطی پیشنهادی جهت طراحی و مکان یابی بیلبوردها در سطح شهر مشهد ارائه گردید تا در برنامه ریزی های آینده در خصوص بیلبوردها به عنوان دستورالعملی مدون مورد استفاده قرار گیرد .