مقاله طبقه بندي سامانه هاي پشتيباني تصميم و کاربردهاي آن ها در سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي سامانه هاي پشتيباني تصميم و کاربردهاي آن ها در سازمان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه هاي پشتيباني تصميم
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله طبقه بندي
مقاله هوشمندي كسب و كار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديران همواره به دنبال ابزارهايي هستند که بتوانند با اتکا به آن ها کيفيت تحليل هاي خود را از رويدادهاي در حال وقوع در سازمان بهبود داده، تا قادر باشند بهترين راه کارهاي ممکن را اتخاذ نمايند. از طرف ديگر، هم چنان که داده ها در سازمان افزايش مي يابد، پيچيدگي اطلاعات به منظور اتخاذ تصميمات مناسب افزايش مي يابد. ابزاري که مي تواند به مديريت در حل اين معضل کمک نمايد، سامانه پشتيباني تصميم است. بدين معني که سامانه اي براي کمک به تصميم گيري هاي مناسب در چارچوب آن مجموعه يا سازمان طراحي شود كه داده هاي كسب و كار را تحليل نموده و نتايج را ارايه كند. بدين منظور در اين مقاله پنج گروه اصلي از اين سامانه ها معرفي شده و در مورد ويژگي هاي هر يك بحث و برخي کاربردهاي آن ها در حوزه پليس بيان مي شود. پيام اصلي اين كار آن است كه در حوزه مديريت اطلاعات، سامانه پشتيباني تصميم متناسب با نياز سازمان مي تواند از طريق تحليل دقيق داده ها به مديران در اخذ تصميمات کارا کمک نمايد.