مقاله طبقه بندي قصه / داستانهاي سنتي فارسي (نقد و بررسي، شكل شناسي و گونه شناسي داستانهاي فارسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي قصه / داستانهاي سنتي فارسي (نقد و بررسي، شكل شناسي و گونه شناسي داستانهاي فارسي)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات داستاني
مقاله طبقه بندي
مقاله گونه شناسي
مقاله قصه
مقاله داستان
مقاله ساختار
مقاله قالب
مقاله مضمون
مقاله درون مايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه شناسي موجب شناخت بهتر، كامل تر و دقيق تر هر موضوعي است و يكي از روشهاي علمي به شمار مي آيد. داستانهاي فارسي با تمام وسعت، اهميت و گذشته آن، تاكنون طبقه بندي جامعي نشده است. ايراد اساسي طبقه بنديهاي موجود، به رغم تعدد و فراواني، آميختگي و دقيق نبودن آنهاست. اغلب طبقه بنديهاي انجام شده چون از يك ديدگاه يا اعتبار خاص صورت نگرفته اند، موجب درهم ريختگي و آميختگي انواع داستانها شده است. اين مقاله، صرفا طبقه بندي، نقد و بررسي، شكل شناسي و گونه شناسي داستانهاي سنتي فارسي است. در اينجا پس از تبيين مساله و پيشينه آن، آراي مهم ترين قصه شناسان و قصه پردازان ايراني را گزارش و نقد و بررسي مي كنيم، سپس آراي قصه شناسان غير ايراني را بررسي و ارزيابي مي كنيم تا وضعيت حال را توصيف و تشريح كرده باشيم. آن گاه بر اساس همين طبقه بنديها و با دادن نظم و سامان مناسب و برخي ملاحظات و توضيحات، طبقه بندي جامعي را به يازده اعتبار ارايه مي دهيم. اين طبقه بندي نقد، تحليل و تطبيق را در پژوهشهاي داستاني كلاسيك، سهولت مي بخشد. يازده اعتبار پيشنهادي عبارتند از: ۱٫ قالب، ۲٫ ساختار روايت، ۳٫ مضمون و درون مايه، ۴٫ حوادث، ۵٫ هدف، ۶٫ منشا، ۷٫ پايان، ۸٫ سطح ادبي، ۹٫ قهرمانان، ۱۰٫ نحوه ارايه، ۱۱حجم.