مقاله طبقه بندي مدل هاي تدوين استراتژي تكنولوژي مبتني بر يك رويكرد فرايندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي مدل هاي تدوين استراتژي تكنولوژي مبتني بر يك رويكرد فرايندي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي تدوين استراتژي تکنولوژي
مقاله انتخاب مدل مناسب
مقاله رويکرد فرايندي
مقاله مرور ادبيات
مقاله چارچوب نظري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراستي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نيت محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به مرور و تحليل مدل هاي ارايه شده در ادبيات براي تدوين استراتژي تکنولوژي در سطح بنگاه مي پردازد. امروزه تکنولوژي نقشي کليدي در رقابت پذيري بنگاه ها ايفا مي کند، بنابراين مي بايد مبتني بر يک نگاه استراتژيک مديريت شود. اولين و مهمترين گام در مديريت استراتژيك تکنولوژي، تدوين يک برنامه است که اولويت هاي سرمايه گذاري بنگاه در حوزه تکنولوژي را براي يک افق بلندمدت مشخص کند. مدل ها و چارچوب هاي مختلفي در اين زمينه ارايه شده اند تا بنگاه ها را در زمينه تدوين استراتژي تکنولوژي ياري نمايند، اما اين مدل ها و چارچوب ها داراي ويژگي ها و پيش فرض هايي هستند كه امكان استفاده از آن ها را در شرايط مختلف، محدود مي كند. عدم توجه به اين ويژگي ها و پيش فرض ها ممكن است بنگاه ها را در انتخاب مدل مناسب (متناسب با شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه كند. در اين مقاله مدل ها و چارچوب هاي مختلف بر اساس يك رويكرد فرايندي مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرند. نتيجه اين ارزيابي، ارايه يک دسته بندي از مدل ها است که به بنگاه ها کمک مي کند بر اساس اهداف و شرايط خود، مدل مناسب تدوين استراتژي تكنولوژي را انتخاب کنند.