مقاله طبقه بندي مضموني رباعي هاي ابن يمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي مضموني رباعي هاي ابن يمين
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن يمين
مقاله رباعي
مقاله مضمون
مقاله طبقه بندي
مقاله ارزش ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري شيراز زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رباعي از جمله قالب هاي مورد توجه شاعران فارسي زبان بوده و هست و در اين ميان، ابن يمين فريومدي شاعر مشهور و قطعه سراي چيره دست قرن هشتم نيز به اين قالب، دل بستگي هاي خاصي داشته است. رباعي هاي ابن يمين از تنوع مضموني خاصي برخوردار است و به همين سبب رباعي هاي او را بايد از جمله رنگين ترين رباعي هاي فارسي به شمار آورد . اين تنوع تا آنجاست که رباعي هاي ابن يمين را مي توان در يک طبقه بندي موضوعي، به هشت گونه تقسيم کرد که هر کدام از آنها نشان دهنده جبنه هايي از خلاقيت هاي شعري و جهان بيني اين شاعر است . از آنجا که قالب رباعي از قرن هفتم اندک اندک مي رفت تا رونق و رواج خود از دست بدهد، تنوع مضموني و لطافت هاي تعبيري ابن يمين موجب توجه دوباره اي به اين قالب شد. رباعي هاي ابن يمين، مجال آن را فراهم کرده تا بسياري از مضاميني را که شاعر در قطعات خود با تفصيل آورده است، بارديگر به صورت موجزتري در رباعي هاي او نيز بخوانيم.