مقاله طبقه بندي معنايي تصاوير متني مبتني بر الگوي ارزشمندي متن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي معنايي تصاوير متني مبتني بر الگوي ارزشمندي متن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه بندي محتوايي
مقاله تصاوير متني و غير متني
مقاله ارزشمندي اطلاعاتي
مقاله سيستم هاي جمع آوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هل فروش محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور سبلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج اطلاعات از تصاوير متني شناسايي شده از مجراي اينترنت يکي از مهمترين معضلات سيستم هاي جمع آوري اطلاعاتي در حوزه تکنولوژي اطلاعات مي باشد. اين مساله وقتي حادتر مي گردد که بدانيم در بين انبوه تصاوير متني تنها درصد ناچيزي از تصاوير متني شناسايي شده، داراي ارزش اطلاعاتي مي باشند. در اين مقاله، جهت تجزيه و تحليل تصاوير متني و دسترسي به محتواي آنها، از يک روش طبقه بندي مبتني بر ناحيه بندي تصوير استفاده شده است. در اين الگوريتم به کمک يک روش ناحيه بندي دو مرحله اي، نواحي تصوير شناسايي شده، سپس به کمک يک ساختار سلسله مراتبي طبقه بندي، نوع ناحيه از لحاظ متني يا عکسي (غير متني) بودن مشخص مي گردد. در ادامه با تعريف با ارزش بودن متن يک تصوير متني، سعي مي شود تصوير متني در يکي از دو گروه معنايي با ارزش و بي ارزش دسته بندي گردد. الگوريتم پيشنهادي بر روي يک پايگاه داده تصاوير متني و غيرمتني که از تصاوير موجود در اينترنت فراهم شده است، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نتايج آزمايشها بيانگر کارايي روش پيشنهادي در طبقه بندي معنايي تصاوير بر اساس تعريف کاربر از با ارزش و بي ارزش بودن تصاوير متني است. الگوريتم پيشنهادي، صحت طبقه بندي ۹۸٫۸% براي طبقه بندي تصاوير متني با ارزش از بي ارزش را فراهم کرده است.