سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید مظفری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم فائز –
فرهاد فرجی –

چکیده:

بافت یکی از مشخصه های اساسی تصاویر طبیعی است که در کنار ویژگی های لبه، شکل و رنگ نقش مهمی را در درک دیداری انسان ایفا می کند. بافت حاوی اطلاعات مفیدی جهت تحلیل بهتر تصاویر و تفسیر صحنه می باشد تئوری فرکتال در تولید تصاویر رابانه ای، فشرده سازی تصاویر و زمینه های مختلف شناسایی الگو مورد استفاده قرار گرفته ایت. در این مقاله به طبقه بندی تصاویر بافت های سطح خاکستری به کمک تئوری فرکتالی می پردازیم. در فشرده سازی تصاویر به روش فرکتالی، تصویر مورد نظر به وسیله مجموعه ای از تبدیلات مستوی انقباضی که توصیف کننده بخش های خودمتشابه تصویر هستند، مدل می شود. در این مقاله، ابتدا یک کدکننده فرکتالی پیاده سازی شده است. سپس در مرحله استخراج ویژگی، تعدادی ویژگی فرکتالی مستقیما از این کد کننده استخراج می شوند. به منظور مقایسه با روش پیشنهادی، دو روش متداول در آنالیز بافت های سطح خاکستری، به نام های ماتریس هم وقوعی و تبدیلات خطی محلی مورد بررسی قرار گرفته اند. معیار ارزیابی سیستم شناسایی کننده، دقت طبقه بندی کننده شبکه عصبی در نظر گرفته شده است.