سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پورقاسم – تهران- دانشگاه تربیت مدرس ، بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان –

چکیده:

اثر انگشت یکی ا ز مهمترین معیارهایی است که برای شناسایی و تأیید هویت افراد بکار می رود. در سالهای اخیر با افزایش تعداد افراد جوامع و گسترش بانکهای اطلاعاتی مربوط به اثر انگشت، خودکارسازی عمل شناسایی غیر قابل اجتناب گردیده است. در این راستا طبقه بندی یک مجموعه بزرگ از تصا ویر اثر انگشت به چند زیرکلاس، زمان جستجو و شناسایی یک تصویر ناشناخته در آن مجموعه را کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم آشکارساز خط جهت محلی رگه های تصویر اثر انگشت استخراج می گردد و به دنبال آن به کمک یک موزائیک بندی خاص ویژگیهایی که حاوی اطلاعات با ارزشی از جهت و تراکم رگه ها است، استخراج می گردد. ویژگی های مستخرج با شبکه عصبی احتمالی طبقه بندی می شود. الگوریتم پیشنهادی به دلیل هزینه محاسباتی و زمانی پائین و همچنین صحت طبقه بندی قابل توجهی که فراهم کرده است، نسبت به الگوریتم های رایج بسیار به صرفه تر است . این الگوریتم تصاویر را با صحت ۹۲/۹% با ۲% ردی در ۶ کلاس بندی می کند.