سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک محمدزاده اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
سیدکمال الدین ستاره دان – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

سیگنال حاصل از ثبت تغییرات نرخ ضربان قلب با زمان یا Heart Rate Variability (HRV) یک سیگنال با ماهیت غیرخطی وغیر ایستا بوده که نشاندهنده نحوه عملکرد سیستم عصبی خودکار کنترل کننده ضربان قلب میباشد . از این رو اندازه گیری تغییرات ضربان قلب و آنالیز کامپیوتری آن بعنوان یک روش غیر تهاجمی برای تشخیص نارسایی های سیستم عصبی خودکار مطرح می باشد .در این مقاله از یک طبقه بندی کننده فازی به منظور طبقه بندی خودکار شش نوع آریتمی قلبی استفاده شده است. سیگنال HRV بعنوان سیگنال پایه مورد استفاده قرارگرفته و پارامترهای موردنظر از آن استخراج و برای طبقه بندی به طبقه بندی کننده فازی ارائه شده اند . نتایج بدست آمده کارآمدی این روش را با صحت تشخیص بالا(حدود ۹۵ %) نشان می دهند.