سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمدهادی داودی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جعفر غیومیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رضا میرصانعی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
ام البنین عطایی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

پدیده ناپایداری شیبها از جمله مخاطرات طبیعی است که هر ساله موجب خسارت های جانی و مالی و تخریب منابع طبیعی فراوانی در کشور می گردد. در برخی از این لغزشها ناگهانی و برخی دیگر به طور دیگر بطئی در توده های ناپایدار صورت می گیرد که در طی سالیان طولانی حرکتهای خفیف دارند و لذا رمین لغزش فعال نامیده می شوند. در این مقاله روش جدیدی برای طبقه بندی زمین لغزش های فعال ارائه می شود. مبنای این طبقه بندی تشخیص و تعیین عامل اصلی ناپایداری کننده توده می باشد. بر این اساس در هر منطقه ای که تعداد قابل توجهی زمین لغزش وجود داشته باشد، با بازدید دقیقو کاشناسی از هرکدام از آنها عامل یا عوامل اصلی ناپایداری تعیین می شود. این تحقیق به عنوان نمونه در منطقه طالقان انجام شده و بر اساس نتایج به دست آمده زمین لغزش های فعال این منطقه به پنج دسته قابل تقسیم هستند.