سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیار پژوهشی بخش حفاظت سواحل مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
حمیدرضا معصومی – کارشناس پزوهخشی بخش حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

جهت توسعه پایدار مناطقساحلی و حفظ و احیائ و توسعه منابع آب و خاک و ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای کشاورزی، شیلاتی و جهانگردی در این مناطق لازم است همه خصوصیات طبیعی آن شناسایی و اطلاعات به دست آمده طبقه بندی و پردازش شوند. در سایه شناخت این خصوصیات بهترین ابزار جهت مدیریت بهینه مناطق ساحلی فراهم آمده و از وارد آمدن خسارات ناشی از کمبود آمار و اطلاعات به طرح ها و پروه های اجرایی وتحقیقاتی این مناطق جلوگیری خواهد شد. سواحل استان سیستان و بلوچستان عرصه ای کمتر شناخته شده در بین مناطق ساحلی کشور می باشد. در این تحقیق به طبقه بندی سواحل این استان با استفاده از روش شپارد پرداخته شده و روش تحقیق متکی بر مطالعات Rs & GIS و پیمایشهای میدانی بوده است. برای این منظور تهیه تصاویر ماهواره ای رنگی، زمین مرجع سازی، ترسیم نقشه ها و محاسبات در نرم افزار Ilwis و بالاخره پردازش و چاپ نقشه ها توسط نرم فزار Autocad انجام شده است.