سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی مرادمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
محمدحسن مرادی – استادیار ، دانشکدة مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد الماس گنج – استادیار ، دانشکدة مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون پردازش سیگنال های شنیداری ، ضرورت طبقه بندی این سیگنالها در مراحل اولیه و قبل از انجام پردازشهای پیشرفته تر ضروری می باشد . با مشخص شدن نوع سیگنال شنیداری و اینکه آیا سیگنال گفتاری ، موسیقی و یا … است می توان نسبت به نوع پردازش های بعدی که باید روی آن انجام بگیرد تصمیم گیری نمود . در اینجا نیز سعی می شود یک الگوریتم مقاوم برای طبقه بندی سیگنالهای شنیداری ارائه شود ، به طوری که قادر به طبقه بندی و قطعه بندی هر جریان شنیداری ۱ به دو طبقة گفتاری و غیر گفتاری باشد . بعد از استخراج ویژگیهای زمان کوتاه ، روشهای مختلف طبقه بندی آماری بر روی طولهای متفاوت از دادگان این دو طبقه آزمایش می شوند