سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام قوچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی پز
محمد راوری –
سیدسعید راحتی قوچانی –

چکیده:

تشخیص مراحل خواب نیازمند روشی مناسب است تا بتواند هر مرحله را همانند روش های دستی و با استفاده از دانش های موجود در این زمینه تعیین نماید. در این تحقیق با استفاده از داده های زمینه تعیین نماید. در این تحقیق با استفاده از داده های طریق اسپکتروگرام بدست آمده است و همچنین با توجه به سیکل خواب و مرحله قبلی با استفاده از شبکه های عصبی به تعیین مراحل خواب پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از ویژگی های زمان-فرکانس و اعمال آن به شبکه های عصبی می توان به جداسازی مراحل خواب از یکدیگر با دقت ۸۵,۲۵ % رسید.واستخراج ویژگی های مناسب از نمایش زمان- فرکانس که از طریق اسپکتروگرام بدست آمده است و همچنین با توجه به سیکل خواب و مرحله قبلی با استفاده از شبکه های عصبی به تعیین مراحل خواب پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از ویژگی های زمان-فرکانس و اعمال آن به شبکه های عصبی می توان به جداسازی مراحل خواب از یکدیگر با دقت ۸۵,۲۵ % رسید.