سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
طاهره مرادیان – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
علی مرادیان لطفی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

هدف اصلی در این مقاله اصلاح طبقه بندی RMR در توده سنگ با بکارگیری روابط کمی ساده می باشد. طبقه بندی ژئومکانیکی برای پنج گروه مشخص با امتیازبندی پله ای اختصاص داده است که این امر موجب تاثیر تصمیمات فردی در ارزیابی کیفیت وده سنگ می گردد. در این روش ابتدا چگونگی جانشینی ارزیابی پله ای بنیاوسکی ۱۹۷۳ بر اساس امتیازبندی پیوسته که هیچگونه ابهامی حتی برای مهندسین کم تجربه در تخصیص امتیاز بر مبنای اندازه گیری های صحرایی و آزمایشگاهی باقی نمی گذارد، تشریح گردیده و سپس توده سنگ ساختگاه سد سید شهاب بر همین اساس طبقه بندی شده است.