سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا میهن خواه – فارغ التحصیل مهندسی معدن دانشگاه یزد و دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا یاراحمدی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
محمد علی نیکروان – رئیس کارگاه استخراج معدن چادرملو

چکیده:

حفاری درمعادن مهمترین و پرکارترین قسمت از مراحل استخراج معدن است و عوامل متعددی چون خواص فیزیکی و مکانیکی سنگها, زمین شناسی وچگونگی لایه بندی منطقه و بالاخره دستگاهها و سیستم های حفاری ممکن است در پیشرفت و یا عدم پیشرفت پروسه حفاری تأثیر گذار باشد. از عوامل زمین شناسی, شکستگیها، گسلهاو درزه ها بر کار حفاری و چالزنی نقش مؤثرتری دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت. طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ نیز که از شش پارامتر مهم همچون مقاومت فشاری تک محوری ماده سنگ RQD فاصله, جهات و وضعیت ناپیوستگیها و چگونگی موقعیت آب زیر زمینی تشکیل شده مهمترین بخش از عواملی است که با اندازه گیری آنها درمحل می توان تا حد زیادی نوع سیستم و چگونگی کار و زمان حفاری در آن منطقه را پیش بینی کرد. در این مقاله علاوه بر طبق بندی کلاسیک و گنجاندن پارامترهای عمومی RMR در منطقه معدن چادرملو از پارامتر مهم دیگری مانند شیب ناپیوستگی استفاده شده, که این شیب درتعیین قابلیت حفاری بسیار مؤثر است. این تأثیر زیاد که در تعدیل RMR نقش مهمی دارد طبقه بندی جدیدی را ارائه می کند که ما در این مبحث از آن به عنوان Drilling RMR یاد می کنیم. درنهایت می توان این نتیجه را باکمک نرم افزار TBL Curve گرفت که ارتباط بین DRMR (به عنوان یک متغیر مستقل) ودبی حفاری(به عنوان یک متغیروابسته) یک تابع نمایی ونزولی می باشد که درجه متغیرمستقل آن برابربا یک است.