سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
مرتضی زاهدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
علیرضا تقدیر – کارشناس ارشد زلزله دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از مشخصات زمین در محل ایستگاه های شتابنگاری کشورمجموعه ای از شتابگاشت های ثبت شده در نقاط مختلف ایران برای نوع زمین این ایستگاه ها براساس طبقه بندی عنوان شده در آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ایران، استاندارد ٢٨٠٠ ، دسته بندی گردیده و با انجام مطالعات آماری بر روی آنها، طیف های پاسخ برای سطوح طراحی میانگین و فوق میانگین آنها تهیه شده است. این طیف ها با طیف های استاندارد عنوان شده در آئین نامه مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می دهد بر خلاف طیف های بازتاب آئین نامه، مقادیر بازتاب طیف زمین نوع ٢ کمتر از زمین نوع ١ می باشد. بعلاوه در صورت استفاده از طیف های بازتاب ٠ ثانیه دست بالا خواهد بود. همچنین / آئین نامه، نیروهای زلزله محاسبه شده برای ساختمان های با زمان تناوب بیشتر از ٤ بر اساس این اشکال طیف تا حد زیادی می توان با داشتن طیف حاصل از شتابنگاشت یک ایستگاه نسبت به تعیین نوع زمین آن اقدام نمود