سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم واردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران- ساری – فرح آباد – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۷۹ با هدف بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب در غالب پروژه بررسی کمی و کیفی رهاسازی بچه ماهیان استخوانی به رودخانه های استان مازندران انجام گرفت.
نمونه برداری آب بطور ماهانه حداقل یکبار از سه ایستگاه (دو الی سه بار در زمان رهاسازی به ماهیان) با اندازه گیری فاکتورهای دما، TSS، TDS، NH4+,Cl، NO2، NH3، pH ، BOD5 وبعضاًNO3-, و شوری بررسی شد. نتایج فیزیکی و شیمیایی بصورت جداول و نمودار مورد مقایسه قرار گرفت. دامنه نتایج برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی این رودخانه شامل دمای آب NO3- , NH4+ , DO , Ph بترتیب (۰/۱۱-۰/۲۸) و (۹/۷-۹/۸) و (۰/۵-۴/۱۱) و (۰۱۳/۰-۳۸۸/۰) و (۰۰۲/۰-۲۱۸/۰) تعیین شد. در فصول بهار و تابستان حتی ماههای مهر و آبان به دلیل کاهش بارندگی و بهره برداری غیر اصولی آب در زمان کشاورزی آب رودخانه حالت ماندابی و ساکن به خود گرفته و حتی در بعضی مواقع جریان آب از سمت دریا تا کیلومترها به سمت رودخانه (دینامیک معکوس) وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب را تغییر داده و گاهاً عوامل محدود کننده های بعنوان آلوده کننده شامل تخلیه فاضلابهای شهری و پساب صنایع، و شستشوی مزارع کودپاشی شده به درون روخانه آسیب جبران ناپذیری به رودخانه ببار می آورد. با توجه به نتایج بدست آمده رودخانه تجن در شرایط فعلی وضعیت مطلوبی برای رها سازی بچه ماهیان نشان نداده است و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آن به تفکیک بر اساس استانداردهای آژانس حفاظت از محیط زیست طبقه بندی وتعیین کیفیت گردید. در خاتمه اهمیت چنین مطالعاتی بر روی رودخانه ها می توان به استعدادهای بالقوه این منابع آبی به منظور سنجش و پیش بینی و افزایش توانایی در تصیم گیری برای طرح های تولیدی شیلاتی نظیر افزایش ذخایر ماهیان در رودخانه، احداث و توسعه کارگاه های پرورش ماهی و همچنین پیش بینی مسائل اکولوژیک دست یافت. لذا لازم است با مطالعات مستمر، علاوه بر روخانه فوق رودخانه های دیگر را تحت پوشش چنین مطالعاتی قرار داد و با ارائه راه حلهای مناسب در جهت بهبود و افزایش پتانسیلهای شیلاتی گام برداشت.