سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کریم بادآهنگ – کارشناسی ارشد خاک شناسی شرکت مهندسین مشاور پورآب
عبدالرضا عموری – کارشناس مسئول حوضه آبخیز سد

چکیده:

وقوع سیلاب از قدیمی ترین مشکلات انسان و موجودات زنده بوده که ادامه حیات آنان را با مشکلات گوناگونی روبرو ساخته است . عناصرتشکیل دهنده یک اکوسیستم بصورت یک مجموعه به هم پیوسته عمل می کنند . خاک نیز به عنوان جزئی از یک اکوسیستم بسیار پیچیده و منظم می باشد، بطوریکه هرگونه تغییر اعم از فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در آن سبب ایجاد تغییراتی اندک یا شگرف در سایر قسمتها ی این مجموعه می شود و بر عکس . دشت ایذه با مساحت ۲۶/۳۵ کیلومتر مربع در شمال شرق اهواز، حوضه آبگیر مسدودی است که کلیه آبهای سطحی از اطراف به سمت دو دریاچه نسبتاً وسیع در شمال و جنوب شرقی آن به نام های میانگران ( منقار ) و آب بندان وارد می شوند . در سالهای اخیر با توجه به گسترش غیر اصولی شهر، مشکلات ناشی از سیلاب باعث ایجاد خسارات مالی و جانی فراوانی گردیده است .