سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید محمد پورموسوی – مدیریت دفتر خدمات مشترکین و تعرفه برق سازمان اب و برق خوزستان-معاونت ت

چکیده:

هدف از تعریف کد گزاری شفاف نمودن وضعیت مشترکین برق بلحاظ شناخت نوع کاربری تعرفه، طبقه بندی از نظر وزارتخانه و موسسات تابعه و مناطق و شناخت ارزش و انگیزه های موثر آن در نرخ گذاری است. روند توسعه روز افزون مشترکین برق و لزوم تعیین نرخ و اعمال تعرفه خاص و ویژه برای آنها- شناخت انواع مشاغل- آگاهی از طبقات و زیر مجموعه های آنها را اجتناب ناپذیر می نماید. دسترسی به زوایای حساس این سیستم جز از طریق کد شناخت که ممیز و عامل تشخیص طبقه بندی انواع آنهاست میسر نیست لذا لازم است تعاریف این کد بصورت فرا منطقه ای و در گستره وظایف وزارت نیرو بویژه برای تعیین و بستن تعرفه ها اندیشیده شود. شیوه برتر انتخاب گزینه در دو بعد تفکیک و متجانس سازی است بطوری که با تعریف پایه ریشه های وابسته را شناخته و با تعریف مرزهای مشترک در صورت ضرور با دستیابی به مشتقات همنام و هم ریشه با تعیین کدهای مشابه تشخیص و بکارگیری آنها را در اهداف خاص آسان و با ترکیب یا در کنار هم چیدن ارقام، معانی خاص را استسفار نمود.