سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد سروش – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی نفت صنعتی امیرکبیر
مجید هجیری آذر – کارشناس ارشد خاک وپی، شرکت مهندسین مشاور فراز آب

چکیده: