سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد آبشناسی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
جواد اشجاری – دانشجوی دکتری، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

سازند آسماری-جهرم که از آهک و دولومیت تشکیل شده، به طور وسیعی درجنوب ایران رخنمون دارد. آسماری- جهرم بین سازندهای نفوذناپذیر رازک یا گچساران و سازند پابده گورپی و ساچون محصور شده است. کارست در این سازند توسعه یافته به طوریکه چشمه های بزرگی آب کارستی را تخلیه می کنند. رفتار هیدروشیمیایی چشمه های کارستی با استفاده از آنالیز شیمیایی ۱۰۹ چشمه کارستی مورد بررسی قرار گرفت. این چشمه ها از نظر تیپ آب به سه گروه بی کربناته ، سولفاته و کلروره تقسیم می شوند. هدایت الکتریکی در گروه بیکربناته از ۲۵۰ تا ۷۵۰ ، در گروه سولفاته از ۸۷۰ تا ۳۱۷۰ و در گروه کلروره از ۲۱۶۰ تا ۱۳۰۰۰ میکروموس بر سانتی مترتغییر می کند. روش آماری تحلیل تمایز بر روی هدایت الکتریکی و یونهای اصلی انجام گرفت و نتایج نشان داد که تقسیم بندی بطور صحیح انجام شده است. هدایت الکتریکی چشمه های کارستی در صورتیکه تحت تاثیر سازندهای مجاور غیرآهکی نگرفته باشند در جنوب ایران کمتر از ۵۰۰ میکروموس بر سانتی متر می باشد. علت کاهش کیفیت آب چشمه ها، تراوش آب از سازندهای رازک و تبخیری گچساران و تا حدودی سازندهای پابده-گورپی می باشند. حضور گنبدهای نمکی در حوضه آبگیر چشمه ها، نفوذ آب شور از دریاچه مجاور آنها یا از آبرفت مجاور، مهمترین منابع آب چشمه های کلروه می باشند.