سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجتبی حیدری – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
کمال عضنفری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور مهاب قدس
علی محمدرجبی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

بمنظور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژه های مهمی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگیهای توده سنگهای ساختگاه این پروژه ها ضروری است . یکی از روشهای رایج برای مطالعه توده سنگها ، طبقه بندی مهندسی آنهاست. طبقه بندی توده سنگها پی ساختگاه اینگونه پروژه ها در واحدهای مشابه می توان اقدامات لازمرا برای طراحی و نگهداری آنها فراهم نمود.
در این نوشتار ابتدا پارامترهای موثر در طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این پارامترها شامل مقاومت فشاری تک محوریسنگ شاخص کیفی سنگ، RQD و ویژگیهای ژئوتکنیکی ناپیوستگی ها می باشد.
در ادامه، مطالعه و بررسی پارامترهای مذکور، طبقه بندی ژئومکانیکی RMR برای توده سنگهای ساختگاه، و سازه های جنبی سد تنگوئیه سیرجان انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که ؟؟؟ توده سنگ برای پی سد برابر ۳۵ و برای توده سنگهای ساختگاه سرریز تونل انحراف، فرازبند و نسیب بند به ترتیب، ۳۴، ۳۶، ۳۳ و ۳۴ برآورد شده است بر این اساس بیشتر واحدهای توده سنگهای مذکور در رده ضعیف و متوسط قرار می گیرند که علت این امر عملکرد شدید تکتونیک و بهم ریختگی منطقه مورد مطالعه می باشد.

کاربران سیویلیکا: این مقاله به صورت بسیار کم رنگ در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ شده بود که مجبور شدیم با همان کیفیت پایین به صورت فایل PDF تبدیل شود. (اعتبار: ۰)