سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی هاشمی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهریار برادران شکوهی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامعلی رضایی راد – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

طبقه بندی کننده های اجزای گروه انواع جدیدی از طبقه بندی کننده ها هستند که با بکارگیری یکی از روشهای هوش جمعی، مبادرت به یافن ابر صفحه های جدا کننده کلاسهای مختلف در فضای ویژگی می نمایند. اهمیت ویژه این طبقهبندی کننده هادر عدم وابستگی عملکرد انها به دانش قبلی در خصوص نحوه توزیع الگوها در فضای ویژگی است.
در این تحقیق ضمن بهبود روش بهینه سازی اجزای گروه، ازاین روش در طراحی یک طبقه بندی کننده استفاده می کنیم. قطعا برخورداری از نتایج عملی خوب اعتماد لازم جهت استفاده از الگوریتم پیشنهادی در فعالیت های پژوهشی راجلب خواهد کرد. در این مقالهنشان داده شده است که کارایی طبقه بندی کننده اجزای گروه بهبود یافته قابل مقایسه و یا بهتر از طبقه بندی کننده اجزای گروه وطبقه بندی بیز می باشد.