سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهرخ فاتحی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه،
محمد بغدادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمود شریعتمداری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

در حال حاضر با توجه به سیاست های وزارت جهادکشاورزی مبنی بـر افزایش سطح زیر کشت باغـات زیتـون ، ضـروری اسـت قبـل از هـر اقدامی منابع اراضی ( شامل آب وهوا، خاک و زمین نمـا ) نـواحی مـورد نظر شناسائی و در ارتباط با کشت این گیاه اقتصـادی ، مـور د ارزیـابی قرار گیرد . هدف از این تحقیق شناسائی خصوصـیات اراضـی ایسـتگاه تحقیقات زیتون دالاهو و تناسب آنها برای درخت زیتون می باشد کـه برای رسیدن به این منظور از روش تناسب اراضـی بـرای یـک نبـات خاص استفاده شده است (۲ و۴ ).