سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاهرخ فاتحی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
کامران افتخاری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
محمود شریعتمداری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

از مجموع ۸۲۰۰۰۰ هکتار اراضی زراعی استان کرمانشاه سالانه نزدیک به ۱۶۵۰۰۰ هکتار آن به کشت نخود دیم اختصاص می یابد؛ بطوریکه بعد از گندم دیم، نخود به عنوان مهمترین محصول دیم استان محسوب می شود متوسط سالانه عملکرد این محصول در استان حدود ۴۰۰-۴۵۰ کیلوگرم است . از میان دشت های عمده استان ،دشت بیونیج دارای بالاترین عملکرد نخود ۸۰۰) کیلوگرم بر هکتار ) در سطح استان کرمانشاه می باشد ۱] و [.۲ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ، این تحقیق، به منظور شناخت خصوصیات اراضی ( آب وهوا ، خاک و توپوگرافی ) و محدودیت های
آنها برای محصول نخود دیم و تعیین منا سبترین واحد های اراضی برای این محصول در دشت بیونیج اجرا گردید .