سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یحیی فوزی – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
ملیحه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

مطالعه و سنجش دگرگونی دروضعیت و نقش طبقات موجود در جامعه به عنوان یکی از موضوعات مهم جامعه شناسی سیاسی دارای اهمیت بنیادین می باشد. عامل «قشر یا طبقه» از موثرترین عوامل اجتماعی به شمار می رود و بسیاری از رفتارهای اجتماعی به این عامل بستگی دارد. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ساخت طبقاتی جامعه تغییراتی به وجود آمد برخی طبقات موجود در جامعه گسترش یافته و توانسته اند در عرصه های گوناگون سیاسی به ایفای نقش بپردازند. طبقه متوسط، به عنوان طبقه ای است که گسترش و حضور بیشتری در سالهای پس از انقلاب داشته است در میان طبقات گوناگون جامعه طبقه متوسط از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا وجود طبقه متوسط سبب کاهش نابرابری در توزیع درآمدو تبدیل تنش های اجتماعی از حالت خشونت آمیز به رقابت های سیاسی می شود. طبقه متوسط دارای ویژگی هایی از قبیل : دارا بودن رفتار منطبق با رفتار اقتصادی، با سواد بودن، دارا بودن فرهنگ شهرنشینی، دارا بودن سطح درآمد بالا و … می باشد. این مقاله با روش توصیفی – تبیینی و با استفاده از برخی شاخصه ها از قبیل: میزان تحصیلات و باسوادی، میزان جمعیت شهرنشین ، شیوه زندگی و …. به بررسی وضعیت طبقه متوسط در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته، در نهایت نیز به ارائه چشم اندازی از وضعیت این طبقه در تحولات سیاسی ایران می پردازد. می توان گفت که بعد از انقلاب زمینه خوبی برای رشد طبقه متوسط فراهم شد و افزایش طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب پیامدهای متعددی را در عرصه سیاسی برجای گذارده و خواهد گذارد که این تاثیرات را می توان در عرصه هایی از قبیل: تاثیر بر عرصه های قدرت سیاسی، تاثیر طبقه متوسط بر گروهها و احزاب سیاسی و تلاش به منظور تاثیرگذاری آن در حوزه فرهنگ سیاسی خلاصه کرد.