سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نرماشیری – هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
اژدری مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
صفا – کارشناس عمران شرکت ایمن لرزه بنا

چکیده:

یکی از رایج ترین نوع تخریب ساختمانها در هنگام زلزله آسیب دیدگی طبقه همکف ساختمان است. با توجه به نحوه کاربری طبقه همکف ساختمانها، معمولا ارتفاع این طبقه کمتر یا بیشتر از سایر طبقات است، این تفاوت ارتفاع همکف و سایر طبقات باعث تغییر سختی شده و در هنگام زلزله مشکلاتنی بوجود می آورد. در این مقاله جهت بررسی اثرات تفاوت ارتفاع همکف نسبت بخ سایر طبقات به روی عملکرد سازه در برابر زلزله، یک مدل دو بعدی از یک قاب پنج دهانه اسکلت فلزی، دارای فواصل دهانه چهارمتر و اتصالات صلب تیر به ستون، در نظر گرفته می شود. تعداد طبقات ساختمان دو، پنج، ده و بیست طبقه می باشد. ارتفاع طبقات سه متر ثابت، و ارتفاع همکف، متغیر و برابر،۳/۵،۳،۲/۴ و ۴/۵ متر است. مدلهای سازه ای مورد نظر توسط برنامه رایانه ای تحلیل سازه ETABS، تحلیل شبه دینامیکی (طیفی) ، برای طیف UBC، می گردند. در مراحل تحلیل سازه، اثرات p-∆ ، نیز در نظر گرفته می شود. در انتهای هر بخش نمودارهایی ارائه می گردد. تا بهتر بتوانیم به بررسی اثرات اختلاف ارتفاع طبقه همکف نسبت به سایر طبقات به روی پارامترهایی نظیر مود شکلهای کمانشی، تغییر شکلها، زمان تناوب، نیروهای محوری، نیروهای برشی و لنگر خمشی، بپردازیم. با بررسی نتایج تحلیل سازه ، با تکیه بر زلزله بم( با استناد به عکسهایساختمانهای آسیب دیده در طبقه همکف ، در زلزله اخیر بم)، به بررسی اثرات تفاوت ارتفاع طبقه همکف نسبت به سایر طبقات، به روی پارامترهای مختلف پرداخته و از نتایج آن درسهایی خواهیم گرفت.