مقاله طبيعت پلي الكتروليتي صمغ دانه شاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۴۶ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: طبيعت پلي الكتروليتي صمغ دانه شاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه شاهي
مقاله گروه هاي عملگر
مقاله ويسكوزيته ذاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاراژيان حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانه شاهي بعنوان يک منبع جديد هيدروکلوئيدي انتخاب شد و برخي از پارامترهاي فيزيكوشيميايي بنيادي آن نظير ويسكوزيته ذاتي و گروه هاي عملگراندازه گيري شد. طيف FT-IR پليمر صمغ دانه شاهي نشان داد که پليمر متشکل از کربوهيدرات با گروه هاي عملگر كربوكسيل و هيدروکسيل است. ويسكوزيته ذاتي در آب ديونيزه ۳۳٫۱ml/mg (ميلي ليتر بر ميلي گرم) به دست آمد. هيدروکلوئيد دانه شاهي داراي طبيعت پلي الكتروليتي با يک تمايل به نمک ها است بطوريکه افزودن نمك ها باعث كاهش ويسكوزيته ذاتي عصاره گرديد.