سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حسن سجادزاده – استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
آکام یوزی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری، مؤسسه آموزش عالی ایرانمهر قروه
هیوا یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری، مؤسسه آموزش عالی ایرانمهر قروه
زانیار مرادی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری، مؤسسه آموزش عالی ایرانمهر قروه

چکیده:
معماری روستای اورامان تخت واقع در استان کردستان، که یکی از روستاهای مهم کشور از لحاظ توریستی و معماری خاص می باشد. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت کمی و کیفی شاخصه های معماری اورامان، با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است که در آن به معماری روستا، مصالح مورد استفاده، آداب و رسوم و مسیرهای ارتباطی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین تأثیر را طبیعت گذاشته است. وجود شیب تند در شکل گیری روستا نقش اصلی را داشته، که باعث پلکانی شدن خانهها در آن می باشد و اکثراً از مصالح بومی در ساخت خانه ها استفاده شده است و اخیراً از مصالح جدید در ساخت خانه ها استفاده می شود و حتی در خانه های سنتی از مبلمان مدرن و شهری استفاده شده است و همچنین راه ارتباطی بین روستا مشکل است. بنابراین برای بهبود راه ارتباطی و ساخت و ساز خانه های جدید ضرورت به طرح جامع روستایی و نقش میراث فرهنگی که دارد باید تدوین گردد.