مقاله طراحي، بهينه سازي و ساخت يک فيلتر پهن باند با تشديد کننده هاي چند مودي در ساختار خط نواري سه لايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: طراحي، بهينه سازي و ساخت يک فيلتر پهن باند با تشديد کننده هاي چند مودي در ساختار خط نواري سه لايه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط ريز نوار
مقاله خط نواري سه لايه
مقاله تشديد کننده هاي چند مودي
مقاله تزويج
مقاله تشديد مجازي
مقاله شيب لبه باند عبور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان محمدآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدافتتاحي پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: خذري سيداميرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با توجه به محدوديتهاي تزويج و نيز محدوديتهاي ساخت در ساختارهاي ريز نوار، ساختار خط نواري سه لايه معرفي شده و با توجه به قابليتهاي اين ساختار سه لايه، ساختارهاي جديد و فشرده اي از فيلترهاي پهن باند بر پايه پله هاي امپدانسي و خطوط تزويج شده مايكروويوي به عنوان قسمتهاي معكوس كننده امپدانس و تشديد کننده هاي چند مودي ارايه شده است. با كمك اين ساختار چند نوع فيلتر پهن باند خط نواري ۲-۶ GHz طراحي و شبيه سازي گرديده و تكنيكهاي موثري جهت كاهش تشديدهاي مجازي و نيز بهبود شيب لبه باند عبور فيلتر ارايه شده و در نهايت به عنوان نمونه يك فيلتر پهن باند ساخته شده است. کارآيي روش ارايه شده از طريق شبيه سازي و اندازه گيري مشخصات نمونه ساخته شده نشان داده شده است.