مقاله طراحي، ساخت و ارزيابي تله هاي الکترونيکي به منظور کنترل جمعيت موش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و ارزيابي تله هاي الکترونيکي به منظور کنترل جمعيت موش ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تله
مقاله موش
مقاله شوک الکتريکي
مقاله کنترل
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منشوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اين كه شهرهاي بزرگ ايران به دليل شرايط خاص جمعيتي، توپوگرافي، فرهنگي و اقتصادي تراكم زيادي از جمعيت در واحد سطح را در خود جاي مي دهند، اين محيط شرايط بسيار مساعدي را براي تكثير گونه هاي مختلف موش در شهرها فراهم آورده است. در اين راستا طراحي، ساخت و ارزيابي تله هاي الكترونيكي به منظور كنترل جمعيت موش ها يكي از روش هاي کنترل محسوب مي گردد كه مي تواند به موازات بقيه روش ها مورد استفاده قرار گيرد.
روش بررسي: در ابتدا مطالعاتي در مورد انواع موش هاي موجود در شهر تهران انجام گرديد (ازجمله طول، وزن، خصوصيات رفتاري و …)، سپس طراحي، با استفاده از يک سيستم توليد بوهاي جلب كننده آغاز شد که ابتدا جونده را به طرف تله هدايت مي نمايد، سپس به وسيله حسگرهاي الكترونيكي وجود موش در تله ارزيابي شده و با فراميني كه به بوبين هاي الكتريكي داده مي شود، قسمت مياني برق دار مي گردد، برخورد بدن موش با صفحه برقدار باعث تجزيه الكتروليت هاي موجود درخون او مي گردد و در مدت حدود ۵-۳ ثانيه تماس از بين مي رود، بدن موش مرده به قسمت تحتاني تله انتقال مي يابد، اين قسمت داراي يک كشوي تخليه مي باشد. براي جلوگيري از برق گرفتگي با بيرون كشيدن كشو از دستگاه، برق كليه قسمت ها قطع مي گردد. اجساد كه به صورت نيمه جامد در آمده اند به صورت روزانه يا هفتگي از داخل تله ها تخليه مي گردند. براي آزمايش راندمان کار دستگاه، از موش آزمايشگاهي استفاده گرديد و در هر مرحله اشکالات طراحي بررسي و مرتفع شد.
يافته ها: با توجه به طراحي دستگاه هر بخش از تله شامل جلب کننده، کشنده و حذف کننده به طور جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين رابطه در بخش کشندگي، شامل به دست آوردن مقدار ولتاژ، نوع ولتاژ و نحوه انتقال جريان برق به حيوان ارزيابي گرديد، در قسمت جلب کنندگي مشخص گرديد، از بين انواع اسانس هاي مورد استفاده براي سه گونه تحت مطالعه، اسانس گردو بهترين خاصيت جلب کنندگي را از خود نشان مي دهد، هم چنين نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ولتاژ متناوب ۳۰۰ ولت با شدت جريان ۱۵ آمپر در مدت کسر ثانيه قابليت کشندگي بهتري نسبت به ساير ولتاژها از خود نشان مي دهد.
نتيجه گيري: با توجه به ارزيابي هاي انجام شده مشخص گرديد که ولتاژهاي جريان مستقيم در شدت جريان هاي ۲٫۵ تا ۱۵ آمپر نتايج چندان مطلوبي در خاصيت کشندگي تله ايجاد نمي نمايد. بنابراين روش استفاده از ولتاژهاي مستقيم در استفاده از اين تله ها مطلوب نمي باشد. هم چنين با توجه به استفاده از فرمون هاي جنسي جهت جلب گونه نر در انواع مختلف با توجه به پروتيين موجود در اين فرمون ها به سرعت در شرايط محيطي تجزيه گرديده، لذا از خاصيت جلب کنندگي آن مي کاهد، به همين دليل به نظر مي رسد با توجه به دسترسي آسان در تامين اسانس هاي غذايي، استفاده از اين نوع جلب کننده ها مطلوبيت بيش تري دارد.