مقاله طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين خودكار درجه بندي وزني سيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين خودكار درجه بندي وزني سيب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه بندي
مقاله ساخت
مقاله سيب
مقاله طراحي
مقاله كوفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پيرا هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: گل پيرا هيمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده بختيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين خودكار درجه بندي وزني سيب است. در اين راستا يك ماشين درجه بندي در سال ۱۳۸۲ در دانشكده كشاورزي دانشگاه كردستان طراحي و ساخته شد كه در آن پس از توزين و پردازش داده ها، ميوه به داخل كانال انتقال هدايت شده و از آنجا به يكي از ۶ خروجي تعبيه شده در كانال انتقال يافته و درجه بندي انجام مي گيرد. آزمايش تعيين ارتفاع بحراني سقوط ميوه براي ايجاد كوفتگي در ميوه بر روي سطح فولادي انجام گرفت و ارتفاع بحراني سيب نوع گلاب محلي شش سانتي متر تعيين شد. براي جلوگيري از ايجاد صدمات مكانيكي در ميوه سيب، زاويه شيب كانال انتقال ميوه ۲۲ درجه تعيين گرديد كه در اين شيب سرعت حركت ميوه در داخل كانال يك متر بر ثانيه مي باشد. پس از بررسي تئوري نيروي ضربه وارد بر ميوه در كانال مشخص شد كه ماشين هيچ صدمه اي در طول فرآيند درجه بندي به ميوه نمي رساند. اين مطلب با نتايج آزمايش هاي ارزيابي ماشين براي بررسي صدمات مكانيكي وارد بر ميوه در طول فرآيند درجه بندي كاملا مطابقت داشت.