مقاله طراحي، ساخت و ارزيابي نفوذسنج مخروطي ديجيتالي تراكتوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و ارزيابي نفوذسنج مخروطي ديجيتالي تراكتوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفوذ سنج مخروطي
مقاله شاخص مخروطي
مقاله مقاومت خاک به نفوذ
مقاله زمين چمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مساح جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين ويژگي هاي خاك لازم است مقاومت خاك به نفوذ توسط ابزارهايي كه داراي دقت بالا هستند، اندازه گيري شود. يكي از ابزارهايي كه اغلب به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد نفوذسنج مخروطي است. نفوذسنج مخروطي با محاسبه شاخص مخروطي خاك در عمق هاي مختلف، قادر است اطلاعات سودمندي را در مورد خاك به دست آورد. در اين تحقيق نفوذ سنج مخروطي ديجيتال طراحي و ساخته شد و سپس براي ارزيابي آن شاخص مخروطي زمين چمني در سه سطح رطوبتي ۱۳%، ۳۴% و ۸۶% اندازه گيري شد. دستگاه ساخته شده داراي سيستم سنجش نيرو با دقت ۱٫۹۶ نيوتن و سيستم سنجش جابه جايي با دقت ۰٫۰۱ ميلي متر بود. با انجام آزمايش ها بر روي زمين چمني مشخص شد كه با افزايش رطوبت مقدار مقاومت به نفوذ زمين چمني كاهش مي يابد. در هر سه سطح رطوبتي بعد از افزايش جزیي (به ميزان ۰٫۱ مگاپاسكال) در مقدار شاخص مخروطي، نفوذ به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرد. مقدار فشار بحراني در سطح رطوبتي ۱۳%، نسبت به ساير سطوح رطوبتي بيشتر بود.