مقاله طراحي، ساخت و ارزيابي يك خاك ورز عمق متغير مجهز به سامانه مكان ياب جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و ارزيابي يك خاك ورز عمق متغير مجهز به سامانه مكان ياب جهاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي دقیق
مقاله خاک ورزي عمق متغییر
مقاله خاک ورزي دقیق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گهري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: افضل امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روش خاك ورزي مرسوم، هدف دستيابي به شخم با عمق يكنواخت در طول و عرض مزرعه بوده، اما حتي در يك مزرعه، عمق لايه سخت و فشرده خاك (كفه شخم) كه بين خاك سطحي و عمقي ايجاد مي شود، از يك ناحيه به ناحيه ديگر معمولا تغيير مي كند. در روش خاك ورزي دقيق (خاك ورز عمق متغير)، عمق كار ابزار خاك ورز در هر ناحيه از مزرعه بر اساس عمق كفه شخم تنظيم مي شود. اين امر موجب كاهش مصرف سوخت و توان مورد نياز در عمليات خاك ورزي مي گردد. در خاك ورزي دقيق، براي تشخيص و تعيين عمق كفه شخم از سامانه نقشه مبنا و يا از روش بلادرنگ با استفاده از حسگرهاي در حال حركت استفاده مي گردد. در سامانه نقشه مبنا، اول با استفاده از فروسنج مخروطي نقشه مقاومت خاك زمين – مرجع تهيه و سپس عمق كار خاك ورز بر اساس آن تغيير داده مي شود. در اين تحقيق، يك دستگاه خاك ورز عمق متغير مجهز به سامانه مكان ياب جهاني (GPS) ساخته و ارزيابي شد. در حين حركت تراكتور، رايانه محل دستگاه را ازGPS  دريافت كرده و از طريق نقشه مقاومت خاك موجود در رايانه، عمق خاك ورز را از طريق سامانه كنترل به مقدار مورد نظر مي رساند. واسنجي سامانه خاك ورز عمق متغير به دو روش كارگاهي و مزرعه اي انجام شد. در واسنجي كارگاهي، زمان پاسخ سامانه براي رسيدن به ۹۵ درصد اعماق مورد نظر اندازه گيري شد. در واسنجي مزرعه اي، مسافت لازم براي رسيدن ابزار به عمق مورد نظر در دو سرعت۲٫۶  و۳٫۸  كيلومتر در ساعت به دست آمد. تحليل تنش دستگاه خاك ورز طراحي شده به روش اجزا محدود نشان داد كه دستگاه طراحي شده از استحكام كافي برخوردار است. زمان پاسخ به طور خطي با عمق افزايش يافت (۳٫۷ سانتي متر در هر ثانيه). دقت و صحت دستگاه كنترل براي تغيير عمق به ترتيب  1.2و ۰٫۸۳ درصد به دست آمد. نتايج نشان داد كه با توجه به زمان پاسخ سامانه كنترل عمق و سرعت پيشروي ابزار خاك ورز، مي توان محلي را كه بايد سامانه كنترل عمق را تحريك نمود تا قبل از رسيدن دستگاه به نقطه لازم براي تغيير عمق، عمق كار به حد مطلوب برسد را مشخص كرد.