مقاله طراحي، شبيه سازي و ارزيابي يک سامانه هدايت و ناوبري امن هوايي بر اساس شبکه چند مسيري مبتني بر مبدا و بارگذاري وفقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: طراحي، شبيه سازي و ارزيابي يک سامانه هدايت و ناوبري امن هوايي بر اساس شبکه چند مسيري مبتني بر مبدا و بارگذاري وفقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هدايت و ناوبري
مقاله شبکه هاي بي سيم سيار
مقاله امنيت
مقاله امنيت بر مبناي مسيريابي مبتني بر مبدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي جهرمي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه هدايت و ناوبري شبکه اي، بستر ارتباطي کارآمدي را براي تحقيق اهداف و هدايت عمليات فراهم مي آورد. در اين الگو، عمليات هوايي گسترده با مجموعه اي از صدها پرنده پشتيباني هوايي و جنگنده، انجام مي شود. اين شبکه با توجه به تحرک پرنده ها به صورت الگويي خاص از شبکه بي سيم سيار طراحي شده که ضمن داشتن مزيت هايي از قبيل: تحمل پذيري در برابر خطا، کاهش تاثير مهاجمين در طول فرايند شناخت و کشف مسير و انتقال داده، از توانايي کشف چندين مسير نيز برخوردار است و امکان تبادل اطلاعات و افزايش قابليت اطمينان در شبکه را فراهم مي آورد. در اين مقاله، پروتکل طراحي شده ضمن برخورداري از مزيت هاي فوق، از کدبندي، رمزنگاري، الگوريتم چند مسيريابي و بارگذاري وفقي، نيز استفاده مي نمايد که منجر به افزايش کارايي و امنيت و نهايتا، افزايش نسبت تحويل سالم بسته ها به کل بسته هاي ارسالي خواهد شد. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد در روش پيشنهادي، به طور متوسط نرخ دريافت يا سرعت انتقال بسته ها، حدودا %۱ افزايش پيدا مي کند و با افزايش درصد مهاجمين ضمن برقراري امنيت، هم زمان سربار اضافي به طور متوسط %۱۲ کاهش مي يابد.