مقاله طراحي، شبيه سازي و ساخت کنترل سرعت موتور جريان مستقيم آهن رباي دائم بدون جاروبک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: طراحي، شبيه سازي و ساخت کنترل سرعت موتور جريان مستقيم آهن رباي دائم بدون جاروبک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل PI؛ موتور BLDC
مقاله مدولاسيون پهناي پالس (PWM)
مقاله کنترل برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهدوز امين
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جباري علي
جناب آقای / سرکار خانم: گل شعبانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کاربردهاي خاص که منابع انرژي محدود و زمان عمليات داراي اهميت بالايي بوده، استفاده از موتورهايي با راندمان بالا و عدم نياز به تعمير و نگهداري، مورد توجه زيادي واقع شده است. موتورهاي آهن رباي دائم بدون جاروبک براي اين نوع کاربري کانديداي مناسبي هستند. در اين مقاله، ابتدا مدل رياضي براي موتور ارايه شده و سپس با استفاده از روش کنترل برداري، نحوه کنترل سرعت موتور مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش به منظور کنترل سرعت موتور آهن رباي دائم بدون جاروبک از روش کليدزني مدولاسيون پهناي پالس استفاده شده است.
جهت ارزيابي روش ارايه شده موتور آهن رباي دائم در محيط Matlab شبيه سازي شده و نتايج بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفته است. در واقع تفاوت عمده اين پژوهش با ديگر کارهاي انجام شده، ساخت کنترل بر اساس استراتژي موجود مي باشد. نتايج مقايسه نشان مي دهد که روش ارايه شده داراي کارايي و سرعت عملکرد بالا در کنترل موتور آهن رباي دائم بدون جاروبک مي باشد.